Những Hê-rô-đê thời đại và ơn gọi của chúng ta

Những Hê-rô-đê thời đại và ơn gọi của chúng ta

Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta mừng lễ Chúa Hiển linh. Lễ này, còn có một tên gọi khác là lễ Ba vua. Chúng tôi thì thích gọi lễ này là lễ của “ánh sáng”.

Chúa là Ánh sáng

Chúng ta đang sống trong mùa Giáng sinh, mừng mầu nhiệm Ngôi hai Thiên Chúa nhập thể làm người. Thánh Gioan, trong khởi đầu Tin mừng của ngài đã viết về Ngôi lời, cũng là Ngôi hai Thiên Chúa: “Ngôi lời là ánh sáng thật, sáng soi mọi người. Ngài đã đến nhà Ngài” (Ga 1, 9.11). Khởi đầu lá thư thứ nhất, thánh nhân cũng lặp lại khẳng định này: “Thiên Chúa là ánh sáng. Nơi Người, không có một chút bóng tối nào” (1Ga 1, 5).

Chúa Giêsu đã đến. Ngài là ánh sáng thật. Ngôi sao Phương đông dẫn đưa các nhà hiền sĩ tới gặp gỡ Chúa Hài nhi – trong ngày lễ Hiển linh hôm nay, chính là biểu tượng của Chúa Giêsu ánh sáng đã đến thế gian: “Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Phương Đông và chúng tôi tới triều bái Người” (Mt 2,2).

Ngôn sứ Isaia, trong bài đọc thứ nhất hôm nay, từ mấy trăm năm trước, cũng đã tiên báo về Đức Giêsu, là ánh sáng đến trong thế gian: “Hãy đứng lên, hãy tỏa sáng ra! Hỡi Giêrusalem! Vì sự sáng của người đã tới, vì vinh quang của Chúa bừng dậy trên mình ngươi” (Is 60, 1).

Cụ già Simêôn, cũng được thị kiến về Đức Giêsu “là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Người” (Lc 2, 32).

Hơn hai ngàn năm trước ánh sáng đã đến thế gian, vinh quang Thiên Chúa đã chiếu tỏa trên mặt địa cầu. Con Thiên Chúa đã đi vào lịch sử để thắp sáng lịch sử và thắp sáng cõi lòng của mỗi con người. Nhờ đó, lòng người được thắp sáng, tình người được đốt nóng và cuộc đời mỗi người tin trở nên “ánh sáng chiếu soi mọi người”. Vậy mà, như thánh Gioan đã được Thiên Chúa cho thấy và đã viết: “Ngôi lời là ánh sáng thật, sáng soi mọi người. Người đã đến nhà Người, nhưng người nhà đã không tiếp nhận” (Ga 1, 11).

Những Hê-rô-đê thời nay

Lời mà Thiên Chúa nói qua thánh Gioan ngày xưa: “Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người nhà lại đã không tiếp nhận” vẫn đang rất hiện thực trong xã hội chúng ta hôm nay, một xã hội còn đó rất nhiều những Hê-rô-đê bạo chúa, không lắng nghe tiếng nói của lương tri, chuộng bóng tối hơn ánh sáng, sẵn sàng làm những việc xấu xa.

Hê-rô-đê được nói tới ở đây có thể là một cá nhân, có thể là một thể chế chính trị đang nắm quyền lực.

Tin mừng theo thánh Mát-thêu kể lại, khi nghe tin con trẻ Giê-su xuất hiện, Hê-rô-đê đã không thể giữ được bình tĩnh, nên đã ra tay giết hại các trẻ em vô tội, chỉ vì ông nghĩ rằng sự xuất hiện của Chúa Giê-su sẽ đe dọa ngai vàng của ông. Ngày nay, giống như Hê-rô-đê, trong đất nước chúng ta hiện nay, vẫn còn đấy những người cho rằng “chỉ biết còn đảng còn mình”. Họ sẵn sàng bỏ tù những ai, vì lòng yêu nước, mà có những chính kiến khác họ. Họ sẵn sàng cho đầu gấu đến quấy phá những ai công khai lên tiếng cho những bất công xã hội, bất chấp luật pháp và đạo lý. Họ bảo với nhau rằng, một trong những nội dung quan trọng liên quan tới việc bảo vệ tổ quốc là “bảo vệ cái sổ hưu” của họ.

Ngày xưa, Hê-rô-đê – một người Do-thái, nhưng vì quyền lợi cá nhân đã cấu kết với ngoại bang, bán rẻ tổ quốc, giết hại đồng bào, thì ngày nay, vẫn còn đấy những Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, những kẻ đang tâm cõng rắn cắn gà nhà, hèn với giặc, ác với dân, vì lợi ích phe nhóm, lợi ích cá nhân, bán rẻ biên cương, biển đảo của tổ quốc cho ngoại bang xâm lấn, dưới chiêu bài “bốn tốt, mười sáu chữ vàng”.

Ngày xưa có một Hê-rô-đê, khi nghe tin báo Đấng Cứu Thế xuất hiện, đã cho mời các kinh sư, luật sĩ, những nhà lãnh đạo tôn giáo đến để tham vấn, không phải để bái thờ, nhưng là để tìm cách bách hại Hài nhi, thì ngày nay, vẫn còn đó những Hê-rô-đê, thay vì để các tôn giáo tự do phát triển, góp phần xây dựng một đất nước ổn định, giầu tính nhân văn, củng cố và xây dựng nền đạo đức xã hội, trong các lãnh vực từ thiện, y tế, giáo dục, thì lại tìm mọi cách ngăn cản tôn giáo phát triển, biến các tôn giáo trở thành công cụ phục vụ chế độ.

"Còn đảng, còn mình" nhân dân là thế lực thù địch, người yêu nước là tội phạm

Ngày xưa có một Hê-rô-đê đã giả nhân giả nghĩa cho mời các nhà đạo sĩ đến để hỏi tường tận về Hài nhi Giê-su, nhưng sau đó, đã quay lại thực hiện những dụng ý xấu của mình, thì ngày nay, vẫn còn đó những Hê-rô-đê của thời đại không những không nghe theo lời can gián của các nhà tri thức – những người có tâm, có lòng với sự tồn vong của đất nước; thay vì tôn trọng các nhà tri thức vì họ là nguyên khí quốc gia, thì lại cho rằng, họ bị “các thế lực thù địch” lợi dụng, nên đã kết án họ cách bất công, bỏ qua biết bao nhiêu cơ hội tốt để xây dựng và phát triển đất nước.

Một đất nước mà những nhà tri thức có tâm, có tầm, hết lòng phụng sự đất nước thì không được sử dụng và chỉ những ai chủ trương “còn đảng còn mình” mới được xử dụng, thì đất nước, dân tộc này sẽ đi về đâu?

Trên bình diện quốc gia, những bất công trong xã hội, những nhũng nhiễu tham tàn, tình trạng tham nhũng đã trở thành quốc nạn, những hành vi ngang ngược của ông bạn vàng “bốn tốt” lấn dần biển đảo, phải chăng tất cả cũng chỉ bởi vì vẫn còn đó những Hê-rô-đê của thời đại đã không để cho ánh sáng của chân lý, của lương tri, của truyền thống yêu nước bốn ngàn năm soi chiếu, đã không nghe theo những góp ý thành tâm của các nhà tri thức?

Trên bình diện Giáo hội và gia đình, ngày xưa, một Hêrôđê đã không nhận ánh sáng và đã trở nên gian ác, sẵn sàng giết bỏ các hài nhi vô tội, thì ngày nay, cũng có những người mẹ, người cha vì không đón nhận ánh sáng và đi theo ánh sáng, nên đã đang tâm giết bỏ con mình. Ngày xưa, có những luật sĩ, các biệt phái, được ánh sáng lời Chúa chiếu soi, nhưng không chịu sống theo ánh sáng Lời Chúa, chỉ biết sống cho danh lợi, nên đã làm cho đời sống đức tin bị xuống cấp, thì ngày nay, cũng có những người công giáo, vì danh lợi, mà đánh mất phẩm giá, đánh mất lương tri, hùa theo những trào lưu hưởng thụ của thế gian này.

Bổn phận của các Kitô hữu

“Khi công quyền vượt quá quyền hạn của mình mà đàn áp công dân, thì lúc đó, chính công dân cũng không nên từ chối những gì khách quan xét thấy phù hợp với đòi hỏi công ích. Họ được phép bênh vực các quyền lợi riêng của mình cũng như của đồng bào, chống lại những lạm dụng của công quyền, nhưng phải tôn trọng những giới hạn của luật tự nhiên cũng như luật Tin Mừng”. Hiến Chế Mục Vụ, số 74

Hôm nay, cùng với Giáo hội, chúng ta mừng lễ Chúa Hiển linh, lễ của ánh sáng. Đức Giêsu là ánh sáng, sáng soi mọi người. Ngày chịu phép thanh tẩy, Giáo hội trao cho mỗi tín hữu ngọn nến cháy, tượng trưng cho ánh sáng của Chúa Kitô và mong ước mỗi chúng ta mang ánh sáng ấy vào trong cuộc đời, để thắp lên nơi cuộc đời, nơi xã hội chúng ta đang sống, chút lửa nồng của ánh sáng đức tin, của tình yêu và hy vọng, của sự xả thân cho công lý và hòa bình. Như thánh Gioan Tẩy giả xưa, ngày hôm nay, tất cả chúng ta đều được mời gọi can đảm lên tiếng tố cáo những sai lầm, những bất công mà Hê-rô-đê – là đại diện cho các thể chế chính trị, đã làm.

Công đồng Vaticanô 2, trong Hiến Chế Mục Vụ, số 74 viết: “Khi công quyền vượt quá quyền hạn của mình mà đàn áp công dân, thì lúc đó, chính công dân cũng không nên từ chối những gì khách quan xét thấy phù hợp với đòi hỏi công ích. Họ được phép bênh vực các quyền lợi riêng của mình cũng như của đồng bào, chống lại những lạm dụng của công quyền, nhưng phải tôn trọng những giới hạn của luật tự nhiên cũng như luật Tin Mừng”.

Cũng vậy, Giáo lý của Hội thánh Công giáo, số 2242 thì dạy rằng: “Theo lương tâm, người công dân không được tuân theo những luật lệ của chính quyền dân sự khi chúng ngược lại các đòi hỏi luân lý, nghịch với các quyền cơ bản của con người hay giáo huấn của Tin mừng. Khi những đòi hỏi của chính quyền nghịch với lương tâm ngay thẳng, Kitô hữu từ chối vâng phục chính quyền, vì phải phân biệt giữa việc phục vụ Thiên Chúa và phục vụ cộng đồng chính trị: “Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (Mt 22,21). “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm” (Cv 5, 29).

Đức Chân phước Giáo hoàng Gion Phaolo II, trong Thông điệp “Quan tâm đến các vấn đề xã hội” cũng đã lên tiếng nhắc nhở các tín hữu Chúa Kitô: “Các con cái Giáo hội phải là những mẫu gương và là những người hướng đạo, vì họ được mời gọi theo chương trình đã được chính Chúa Giêsu công bố trong hội đường Nagiarét: hãy biết báo Tin Mừng cho kẻ nghèo…, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, loan tin cho người mù …” (Lc 4,18-19). Cần nhấn mạnh tới vai trò trổi vượt của giáo dân, nam cũng như nữ, như Thượng Hội Đồng Giám Mục mới đây đã nhắc lại. Vai trò của họ là làm sinh động các thực tại trần thế với một lòng nhiệt hành Kitô giáo và sống trong trần thế như những chứng nhân và như những kẻ xây dựng hòa bình và công lý” (số 45).

Trong các ngày từ 10-16/12/2012 vừa qua tại giáo phận Xuân Lộc, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã nhóm họp để bàn về những thách đố hiện nay với Giáo hội tại Á châu; đồng thời cùng nhận diện những nẻo đường mà các tín hữu tại Á châu cần thực hiện, cách đặc biệt trong Năm Đức Tin này. Trong Sứ điệp kết thúc Hội nghị, khi đề cập tới linh đạo của công cuộc Tân Phúc âm hóa, các Giám mục Á Châu đã nhắc tới hai khía cạnh căn bản trong linh đạo của giáo dân chúng ta: đó là vai trò ngôn sứ của người tín hữu và tình liên đới của Phúc âm.

giữa một thế giới gian tà và sa đọa, anh em hãy nên như những vì sao sáng chiếu soi giữa bầu trời”  (Pl 2, 15).

Về vai trò ngôn sứ, Sứ điệp viết: “Trở nên ngôn sứ là trong ánh sáng của Chúa Thánh Thần, nhận diện những nghịch lý tại châu Á và tố cáo bất cứ những gì làm suy yếu, hạ thấp giá trị và tước bỏ phẩm giá của con cái Thiên Chúa. Những sứ giả mới của Tin Mừng phải bảo vệ phẩm giá làm người của tất cả mọi người, nhất là của phụ nữ, trẻ em và những người không có đủ điều kiện sống cho ra con người trong xã hội châu Á chúng ta. Qua việc tố cáo bất công, những sứ giả mới của Tin Mừng loan báo tình yêu của Thiên Chúa, “những điều quan trọng hơn trong Lề Luật” tức là là công bình, lòng nhân từ và thành tín (Mt 23, 23), và tình yêu được Chúa Giêsu dành ưu tiên cho người nghèo.”

Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng “giữa một thế giới gian tà và sa đọa, anh em hãy nên như những vì sao sáng chiếu soi giữa bầu trời”  (Pl 2, 15). Muốn được như vậy: “Anh em hãy để cho ngôi sao mai là Đức Kitô, mọc lên trong lòng anh em” (2Pr 1, 19). Chính Chúa Giêsu cũng đã nói với chúng ta như vậy: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian… Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5, 14-16).

Kết luận

Hôm nay, lễ Hiển linh, lễ của ánh sáng, cũng là ngày chúng ta hiện diện nơi đây để cầu cho công lý và Hòa bình, chúng ta cầu cho đất nước Việt Nam được thịnh vượng, thì cũng cầu cho những Hê-rô-đê của thời đại, biết quan tâm tới vận mệnh của đất nước và dân tộc, can đảm từ bỏ những quyền lợi của đảng phái, phe nhóm, để cùng với mọi người dân trong đất nước tích cực góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc; đồng thời, chúng ta cũng cầu nguyện cho mọi thành phần dân Chúa trong Giáo hội tại Việt Nam biết can đảm dấn thân cho công lý và Hòa bình, trở nên những ánh sao rạng ngời giữa chốn tối tăm và nên như thánh Gioan Tẩy giả xưa, làm men, làm muối ướp mặn cho đời.

6/1/2013

Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, C.Ss.R.

Nghe bài giảng tại đây:


Nữ Vương Công Lý

Số người đọc:5690
Ý kiến bạn đọc

3 Responses to “Những Hê-rô-đê thời đại và ơn gọi của chúng ta”

 1. Hiếu says:

  cầu xin ánh sáng của Thiên Chúa xua tan đi những gì là bất công đen tối đối với nhân loại này.

 2. hongyen says:

  Mong người dân trong nước can đảm lên dẹp tan bè lủ bán nước ,độc tài,đừng ngủ nửa… hảy thức dậy đi

 3. Lannam says:

  Trọng kính qúi vị,
  Có một chính quyền nào, nhà nước nào khi người dân đứng lên PHẢN ĐỐI, CHỐNG LẠI GIẶC NGOẠI XÂM, chiếm đất – biển – đảo của quốc gia họ, thì lại bị nhà nước ấy, chính quyền ấy TRÙ DẬP, KHỦNG BỐ, BẮT BỚ, TÙ ĐÀY, GIẾT HẠI KHÔNG???
  Có nhà nước, chính quyền nào TÌM CÁCH HẠI DÂN, trong lúc GIẶC NGOẠI XÂM đang CƯỚP CỦA, ĐÁNG ĐẬP, TÙ ĐÀY, GIẾT NGƯ DÂN mình. Trong lúc GIẶC trà trộn trong đất nước để LŨNG ĐOẠN thị trường KINH TẾ, tuồng vào tràn lan CHẤT ĐỘC HẠI để giết từ từ dân chúng, hay vì lợi ích bản thân, gia đình đảng phái mà chính quyền giúp tuyên truyền VĂN HÓA GIẶC tràn lan trên các phương tiện truyền thông, hay giúp giặc CHIẾM GIỮ những địa điểm CHIẾN LƯỢT của đất nước không???
  Xin thưa: CÓ ở tại VIỆT NAM, người dân chống đối GIẶC TÀU, thì Việt Cộng PHÁN TỘI ”CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC, LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN” điều (luật rừng) 79 và 88 của chúng để TRÙ DẬP, GIẾT HẠI DÂN.
  Vậy, chúng ta hỏi: CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC NÀO ĐÂY???
  Việt cộng DẤU ĐẦU LÒ ĐUÔI: Chính quyền nhà nước của chúng là TÀU CỘNG! Xin hãy coi những gì chúng làm nơi dân Việt, đất nước Việt thì HIỂU.
  Khấn xin HỒN THIÊNG TỔ TIÊN, HỒN THIÊNG SÔNG NÚI, BIỂN, ĐẢO, ĐẤT CỨU GIÚP DÂN TỘC VIỆT CHÚNG CON.
  Trọng kính

 

Video

NHIỆM VỤ CỦA KIÔ HỮU TRƯỚC HEROD THỜI ĐẠI MỚI

LỊCH SỬ TU VIỆN THÁI HÀ VÀ VIỆC "MƯỢN" NHƯ THẾ NÀO

NHÀ NƯỚC "CỦA DÂN, DO DÂN VÌ DÂN" - CƯỚP ĐẤT DÂN VĂN GIANG

Youtube